Wykaz napadów terrorystycznych i rabunkowych dokonanych przez pododdziały bandytów „Zapory” na terenie powiatu Krasnystaw za okres od 6 czerwca 1946 roku do 1 października 1947 roku

Krasnystaw, dnia 18 października 1947 roku. Do Szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie. W odpowiedzi na pismo Wasze, z dnia 10 października 1947 roku, Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie podaje wykaz napadów terrorystycznych i rabunkowych dokonanych przez pododdziały bandytów „Zapory” na terenie powiatu Krasnystaw za okres od 6 czerwca 1946 roku do 1 października 1947 roku. 1) 21 lipca 1946 roku przez bandę „Misia”, pod dowództwem „Jania” („Miś” był chory), został dokonany napad terrorystyczny na posterunek Milicji Obywatelskiej w Wysokiem. Uprowadzono czterech funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Zrabowano dwa kabeki, jeden ręczny karabin maszynowy, pięć sztuk granatów. 2) 9 sierpnia 1946 roku przez bandę „Jadzinka” została obrabowana spółdzielnia spożywców w Turobinie, gdzie zrabowano towary spożywcze i drobiazgowe. 3) 21 października 1946 roku przez bandę „Samotnego” został dokonany napad na Urząd Gminny w Turobinie. W toku napadu spalono część papierów gminnych. 4) 30 października 1946 roku przez bandę „Bohuna” został zabity Zawiślak Paweł, gminny sekretarz Polskiej Partii Robotniczej, zamieszkały we wsi Żurawie, gmina Turobin. 5) 16 listopada 1946 roku przez bandę „Misia” został spalony posterunek Milicji Obywatelskiej i Urząd Gminny w Zakrzewie. 6) 1 grudnia 1946 roku przez bandy „Rysia” i „Samotnego” został dokonany napad na wsie Huta Turobińska i Gródki, gmina Turobin. Spalono dom Nieściora Stanisława. Pobito kilkanaście osób. Zrabowano trzy konie, jednego wieprza i większą ilość odzieży. 7) 1 grudnia 1946 roku przez bandę „Bohuna” został zabity funkcjonariusz więziennictwa z Zamościa, Koziej Jan, zamieszkały w Wólce Czerniecińskiej, gmina Turobin. 8) 3 sierpnia 1947 roku przez bandę „Sroki” została obrabowana poczta w Turobinie, w lesie żabińskim, gmina Turobin. Zrabowano 125000 złotych. 9) 3 września 1947 roku przez bandę „Sroki” została obrabowana spółdzielnia R.H. w Wysokiem, gmina Wysokie. Zrabowano towarów na sumę 1 miliona 73 tysięcy złotych. Na więcej napadów, dokonanych przez pododdział „Zapory” na terenie powiatu Krasnystaw, dowodów rzeczowych nie posiadamy. Starszy Referent Sekcji Trzeciej w Krasnymstawie, Krasowski. Szef Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie, Moniuk, porucznik.