Dokumenty dotyczące Stanisława Łukasika

Koperta na dokumenty Stanisława Łukasika

Karta rozpoznawcza Stanisława Łukasika

Legitymacja Stanisława Łukasika

Zaświadczenie rejestracji Stanisława Łukasika

Zaświadczenie dotyczące Stanisława Łukasika

Protokół rewizji osobistej Stanisława Łukasika z 18 września 1947 roku

Protokół rewizji osobistej Stanisława Łukasika z 18 września 1947 roku

Postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie przeciwko Stanisławowi Łukasikowi z 19 września 1947 roku

Protokół przesłuchania Stanisława Łukasika z 19 września 1947 roku

Protokół przesłuchania Stanisława Łukasika z 20 września 1947 roku

Protokół przesłuchania Stanisława Łukasika z 24 września 1947 roku

Zeznania własne Stanisława Łukasika z 24 września 1947 roku

Protokół przesłuchania Stanisława Łukasika z 29 września 1947 roku

Protokół przesłuchania Stanisława Łukasika z 1 października 1947 roku

Protokół przesłuchania Stanisława Łukasika z 4 października 1947 roku

Protokół przesłuchania Stanisława Łukasika z 7 października 1947 roku

Protokół przesłuchania Stanisława Łukasika z 11 października 1947 roku

Protokół przesłuchania Stanisława Łukasika z 15 października 1947 roku

Protokół przesłuchania Stanisława Łukasika z 27 kwietnia 1948 roku

Protokół przesłuchania Stanisława Łukasika z 14 maja 1948 roku

Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej Stanisława Łukasika z 28 maja 1948 roku

Kwit depozytowy dotyczący sprawy przeciwko Stanisławowi Łukasikowi z 2 czerwca 1948 roku

Kwit depozytowy dotyczący sprawy przeciwko Stanisławowi Łukasikowi z 16 czerwca 1948 roku

Prośba Stanisława Łukasika o przydzielenie obrońcy z 30 października 1948 roku

Nakaz uwięzienia Stanisława Łukasika z 15 listopada 1948 roku

Zawiadomienie o przyjęciu więźnia Stanisława Łukasika z 15 listopada 1948 roku

Prośba o łaskę Stanisława Łukasika z 18 listopada 1948 roku

Skarga rewizyjna Władysława Szymaszka z 21 listopada 1948 roku

Prośba o łaskę Feliksa Łukasika, Heleny Łukasik i Józefy Łukasik z 22 listopada 1948 roku

Protokół wykonania wyroku śmierci względem Stanisława Łukasika z 7 marca 1949 roku