Listy

List Hieronima Dekutowskiego do Zdzisława Brońskiego z 12 września 1947 roku

List Henryka Holdera do Ignacego Dzierżyńskiego z 1 września 1951 roku

List Ireny Nowickiej do Przewodniczącego Rady Państwa z 24 stycznia 1954 roku

List Antoniny Nowickiej do Konstantego Rokossowskiego z 12 października 1954 roku

List Aldony Dzierżyńskiej–Kojałłowicz do Konstantego Rokossowskiego z 15 października 1954 roku

List Konstantego Grońskiego do Sądu Wojskowego w Warszawie z 20 sierpnia 1956 roku

List Jana Szelęgiewicza do Tadeusza Kuncewicza z 27 kwietnia 1987 roku

List Hieronima Szelęgiewicza do Piotra Stanisława Kononowicza z 25 sierpnia 1988 roku

List Władysława Nowickiego do Aleksandra Łyszcza z 4 lutego 1989 roku

List Andrzeja Kamińskiego do proboszcza kościoła ojców Dominikanów w Tarnobrzegu z 1 marca 1989 roku

List Andrzeja Kamińskiego do Piotra Stanisława Kononowicza z 2 kwietnia 1989 roku

List Janiny Gduli do Zofii Mleczkowej z 25 maja 1989 roku

List Cezarego Chlebowskiego do redakcji „Przeglądu Tygodniowego” opublikowany 18 czerwca 1989 roku

List Marka Matlaka do redakcji „Dnia” opublikowany 23 sierpnia 1990 roku

List Mikołaja Malinowskiego do Piotra Stanisława Kononowicza z 28 października 1990 roku

List Jędrzeja Tucholskiego do Bronisława Jaśkowskiego z 16 czerwca 1994 roku

List Teresy Olszanieckiej do Piotra Stanisława Kononowicza z 1 kwietnia 1995 roku

List Aleksandra Głowackiego do Izabelli Kochanowskiej z 19 września 1995 roku

List Ewy Kurek do Aleksandra Głowackiego z września lub października 1995 roku

List Aleksandra Głowackiego do Ewy Kurek z 2 listopada 1995 roku

List Aleksandra Głowackiego do Piotra Stanisława Kononowicza z 12 listopada 1995 roku

List Jerzego Buzka z okazji odsłonięcia symbolicznego grobu Hieronima Dekutowskiego i towarzyszy w Lublinie z 30 maja 1999 roku

List Mariana Pawełczaka do żołnierzy majora „Zapory” z 14 października 2003 roku

List Lecha Kaczyńskiego do organizatorów i uczestników III Rajdu Pamięci śladami majora „Zapory” i jego żołnierzy z 18 maja 2008 roku

List Lecha Kaczyńskiego z okazji odsłonięcia pomnika Hieronima Dekutowskiego „Zapory” w Tarnobrzegu z 11 listopada 2009 roku

List Joanny Gajak do Piotra Norberta Kononowicza z 25 stycznia 2010 roku

List Joanny Gajak do Piotra Norberta Kononowicza z 5 marca 2010 roku

List Joanny Gajak do Piotra Norberta Kononowicza z 24 lutego 2012 roku

List Andrzeja Kunerta do Grażyny Chojeckiej z 1 października 2014 roku

List Andrzeja Dudy na uroczystość pogrzebową ofiar terroru komunistycznego ekshumowanych w kwaterze na Powązkach Wojskowych z 27 września 2015 roku

List Andrzeja Dudy z okazji odsłonięcia pomników Hieronima Dekutowskiego „Zapory” i Józefa Franczaka „Lalka” w Krakowie z 28 lutego 2016 roku

List Andrzeja Dudy do uczestników uroczystej sesji Rady Miejskiej w Bełżycach inaugurującej obchody jubileuszu 600–lecia miasta z 12 stycznia 2017 roku

List Andrzeja Dudy do uczestników przysięgi wojskowej żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej Drugiej Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej z 11 lutego 2018 roku

List Marka Kuchcińskiego do Jana Kasprzyka z 10 marca 2019 roku

List Andrzeja Dudy do Mariana Pawełczaka z 13 maja 2021 roku

List Lecha Sprawki do organizatorów i uczestników 10. Rajdu imienia majora cichociemnego Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” z 23 kwietnia 2023 roku