List Mariana Pawełczaka do żołnierzy majora „Zapory” z 14 października 2003 roku

Lublin, dnia 14 października 2003 roku. Drodzy Koledzy (Koleżanki) – żołnierze majora „Zapory”. W swoim liście do Was chcę podzielić się z Wami odczuciem radości z powodu powstania ważnego świadectwa historii w Lublinie – pomnika poległych kolegów naszych, braci „Zaporczyków”. Nie bez znaczenia jest usytuowanie pomnika pod Zamkiem Lubelskim – sławną katownią akowców i winowców. … Czytaj dalej List Mariana Pawełczaka do żołnierzy majora „Zapory” z 14 października 2003 roku