List Joanny Gajak do Piotra Norberta Kononowicza z 25 stycznia 2010 roku

Urząd Miasta Lublin, Wydział Geodezji, ulica Wieniawska 14, 20–071 Lublin, telefon: 81–466–2100, faks: 81–466–2101, e–mail: geodezja@lublin.eu. GD.ZI.0114–1–11/10. Lublin, dnia 25 stycznia 2010 roku. Pan Piotr Norbert Kononowicz, ulica Bolesława Śmiałego 3/16, 20–611 Lublin. Nawiązując do Pana wniosku o nazwanie jednej z ulic miasta Lublina imieniem Hieronima Dekutowskiego, informuję, że wniosek ten przekazany zostanie do powołanego przez Prezydenta Miasta Lublin Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów publicznych w mieście Lublin, celem jego zaopiniowania. Stanowisko Zespołu przekazane zostanie po jego najbliższym posiedzeniu, które planowane jest w pierwszym kwartale bieżącego roku. Zastępca dyrektora, magister inżynier Joanna Gajak. Otrzymują: 1) adresat, 2) ad acta.