Dokumenty dotyczące Romana Grońskiego

Koperta na dokumenty Romana Grońskiego

Tymczasowe zaświadczenie tożsamości Romana Grońskiego

Książeczka wojskowa Romana Grońskiego

Protokół rewizji osobistej Romana Grońskiego z 18 września 1947 roku

Protokół rewizji osobistej Romana Grońskiego z 18 września 1947 roku

Postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie przeciwko Romanowi Grońskiemu z 19 września 1947 roku

Protokół przesłuchania Romana Grońskiego z 19 września 1947 roku

Protokół przesłuchania Romana Grońskiego z 29 września 1947 roku

Protokół przesłuchania Romana Grońskiego z 7 października 1947 roku

Protokół przesłuchania Romana Grońskiego z 11 października 1947 roku

Protokół przesłuchania Romana Grońskiego z 21 listopada 1947 roku

Protokół przesłuchania Romana Grońskiego z 27 kwietnia 1948 roku

Protokół przesłuchania Romana Grońskiego z 28 kwietnia 1948 roku

Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej Romana Grońskiego z 28 maja 1948 roku

Kwit depozytowy dotyczący sprawy przeciwko Romanowi Grońskiemu z 2 czerwca 1948 roku

Kwit depozytowy dotyczący sprawy przeciwko Romanowi Grońskiemu z 16 czerwca 1948 roku

Prośba Romana Grońskiego o przydzielenie obrońcy z 30 października 1948 roku

Nakaz uwięzienia Romana Grońskiego z 15 listopada 1948 roku

Zawiadomienie o przyjęciu więźnia Romana Grońskiego z 15 listopada 1948 roku

Prośba o łaskę Romana Grońskiego z 18 listopada 1948 roku

Protokół wykonania wyroku śmierci względem Romana Grońskiego z 7 marca 1949 roku