Protokół przesłuchania Romana Grońskiego z 28 kwietnia 1948 roku

Protokół przesłuchania podejrzanego. Warszawa, dnia 28 kwietnia 1948 roku. Oficer śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, Chimczak Eugeniusz, porucznik, przesłuchał podejrzanego: Grońskiego Romana, syna Konstantego (personalia w aktach). Pytanie: Jakimi dokumentami osobistymi posługiwaliście się po wyzwoleniu Polski? Odpowiedź: Po wyzwoleniu Polski, do 1945 roku, posługiwałem się fałszywymi dokumentami na zmyślone nazwisko Szczepański Roman. Od 1945 roku do lata 1947 roku nie posiadałem żadnych dowodów osobistych. Dopiero w sierpniu lub wrześniu 1947 roku otrzymałem od „Zapory” książeczkę wojskową, numer 067813, i od „Renka” otrzymałem tymczasowe zaświadczenie tożsamości, numer 355/47, na zmyślone nazwisko Szumski Andrzej, i tymi dokumentami posługiwałem się do zatrzymania, tj. 15 września 1947 roku. Na tym przesłuchanie przerwano. Protokół, zapisany zgodnie z moimi zeznaniami, przeczytałem i podpisuję. Groński Roman. Przesłuchał: Chimczak.