Dokumenty dotyczące Władysława Nowickiego

Koperta na dokumenty Władysława Nowickiego

Karta rozpoznawcza Władysława Nowickiego

Oświadczenie Władysława Nowickiego

Protokół rewizji osobistej Władysława Nowickiego z 18 września 1947 roku

Postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie przeciwko Władysławowi Nowickiemu z 26 września 1947 roku

Protokół przesłuchania Władysława Nowickiego z 26 września 1947 roku

Protokół przesłuchania Władysława Nowickiego z 6 października 1947 roku

Protokół przesłuchania Władysława Nowickiego z 10 października 1947 roku

Protokół przesłuchania Władysława Nowickiego z 16 kwietnia 1948 roku

Protokół przesłuchania Władysława Nowickiego z 17 kwietnia 1948 roku

Protokół przesłuchania Władysława Nowickiego z 28 kwietnia 1948 roku

Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej Władysława Nowickiego z 27 maja 1948 roku

Kwit depozytowy dotyczący sprawy przeciwko Władysławowi Nowickiemu z 2 czerwca 1948 roku

Kwit depozytowy dotyczący sprawy przeciwko Władysławowi Nowickiemu z 16 czerwca 1948 roku

Podanie Antoniny Nowickiej z 11 października 1948 roku

Oświadczenie Barbary Łaczyńskiej z 25 października 1948 roku

Zaświadczenie Jana Pietrusiewicza z 25 października 1948 roku

Podanie Ignacego Dzierżyńskiego z 6 listopada 1948 roku

Zaświadczenie Walentego Hartwiga z 8 listopada 1948 roku

Pismo Szefa Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z 10 listopada 1948 roku

Nakaz uwięzienia Władysława Nowickiego z 15 listopada 1948 roku

Zawiadomienie o przyjęciu więźnia Władysława Nowickiego z 15 listopada 1948 roku

Prośba o łaskę Aldony Dzierżyńskiej–Kojałłowicz z 15 listopada 1948 roku

Prośba o łaskę Barbary Łaczyńskiej z 15 listopada 1948 roku

Prośba o łaskę Ignacego Dzierżyńskiego z 16 listopada 1948 roku

Prośba o łaskę Antoniny Nowickiej z 16 listopada 1948 roku

Prośba o łaskę Ireny Nowickiej z 16 listopada 1948 roku

Prośba o łaskę Marii Nowickiej z 16 listopada 1948 roku

Prośba o łaskę Janiny Szczepkowskiej z 16 listopada 1948 roku

Prośba o łaskę Władysława Nowickiego z 18 listopada 1948 roku

Skarga rewizyjna Józefy Stillerowej z 20 listopada 1948 roku

Pismo Szefa Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z 5 marca 1949 roku