Pismo Szefa Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z 5 marca 1949 roku

Kopia. Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie. Sr. 904/48. 5 marca 1949 roku. Do Naczelnika Więzienia Warszawa I. Proszę o bezzwłoczne powiadomienie, skazanego wyrokiem tutejszego Sądu, w dniu 15 listopada 1948 roku, na karę śmierci, Nowickiego Władysława, syna Aleksandra, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, decyzją Swą, z dnia 28 lutego 1949 roku, skorzystał z prawa łaski, w stosunku do wyżej wymienionego, zamieniając mu karę śmierci na karę więzienia dożywotniego. Decyzję powyższą należy odczytać skazanemu, za pokwitowaniem, które należy przesłać do tutejszego Sądu. Szef Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie, podpis nieczytelny. (–) Magister Warecki Aleksander, podpułkownik.