Dokumenty dotyczące Hieronima Dekutowskiego

Koperta na dokumenty Hieronima Dekutowskiego

Tymczasowe zaświadczenie tożsamości Hieronima Dekutowskiego

Książeczka wojskowa Hieronima Dekutowskiego

Protokół rewizji osobistej Hieronima Dekutowskiego z 18 września 1947 roku

Postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie przeciwko Hieronimowi Dekutowskiemu z 20 września 1947 roku

Protokół przesłuchania Hieronima Dekutowskiego z 20 września 1947 roku

Protokół przesłuchania Hieronima Dekutowskiego z 24 września 1947 roku

Protokół przesłuchania Hieronima Dekutowskiego z 26 września 1947 roku

Protokół przesłuchania Hieronima Dekutowskiego z 29 września 1947 roku

Protokół przesłuchania Hieronima Dekutowskiego z 3 października 1947 roku

Protokół przesłuchania Hieronima Dekutowskiego z 4 października 1947 roku

Protokół przesłuchania Hieronima Dekutowskiego z 10 października 1947 roku

Protokół przesłuchania Hieronima Dekutowskiego z 16 października 1947 roku

Protokół przesłuchania Hieronima Dekutowskiego z 17 października 1947 roku

Protokół przesłuchania Hieronima Dekutowskiego z 27 kwietnia 1948 roku

Protokół przesłuchania Hieronima Dekutowskiego z 14 maja 1948 roku

Protokół przesłuchania Hieronima Dekutowskiego z 15 maja 1948 roku

Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej Hieronima Dekutowskiego z 27 maja 1948 roku

Kwit depozytowy dotyczący sprawy przeciwko Hieronimowi Dekutowskiemu z 2 czerwca 1948 roku

Kwit depozytowy dotyczący sprawy przeciwko Hieronimowi Dekutowskiemu z 16 czerwca 1948 roku

Kwit depozytowy dotyczący sprawy przeciwko Hieronimowi Dekutowskiemu z 16 czerwca 1948 roku

Nakaz uwięzienia Hieronima Dekutowskiego z 15 listopada 1948 roku

Zawiadomienie o przyjęciu więźnia Hieronima Dekutowskiego z 15 listopada 1948 roku

Prośba o łaskę Hieronima Dekutowskiego przyjęta 17 listopada 1948 roku

Prośba o łaskę Hieronima Dekutowskiego z 18 listopada 1948 roku

Prośba o łaskę Marii Dekutowskiej z 22 listopada 1948 roku

Prośba o łaskę Stanisława Sobczyńskiego z 22 listopada 1948 roku

Skarga rewizyjna Stanisława Sobczyńskiego przyjęta 23 listopada 1948 roku

Protokół wykonania wyroku śmierci względem Hieronima Dekutowskiego z 7 marca 1949 roku