Dokumenty dotyczące Jerzego Miatkowskiego

Koperta na dokumenty Jerzego Miatkowskiego

Tymczasowe zaświadczenie tożsamości Jerzego Miatkowskiego

Świadectwo urodzenia Jerzego Miatkowskiego

Potwierdzenie zameldowania Jerzego Miatkowskiego

Karta rozpoznawcza Jerzego Miatkowskiego

Zaświadczenie dotyczące Jerzego Miatkowskiego

Zaświadczenie rejestracji Jerzego Miatkowskiego

Karta powołania Jerzego Miatkowskiego

Oświadczenie Jerzego Miatkowskiego

Protokół rewizji osobistej Jerzego Miatkowskiego z 18 września 1947 roku

Postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie przeciwko Jerzemu Miatkowskiemu z 24 września 1947 roku

Protokół przesłuchania Jerzego Miatkowskiego z 24 września 1947 roku

Protokół przesłuchania Jerzego Miatkowskiego z 30 września 1947 roku

Protokół przesłuchania Jerzego Miatkowskiego z 16 października 1947 roku

Protokół przesłuchania Jerzego Miatkowskiego z 18 października 1947 roku

Protokół przesłuchania Jerzego Miatkowskiego z 28 kwietnia 1948 roku

Protokół przesłuchania Jerzego Miatkowskiego z 29 kwietnia 1948 roku

Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej Jerzego Miatkowskiego z 1 czerwca 1948 roku

Kwit depozytowy dotyczący sprawy przeciwko Jerzemu Miatkowskiemu z 2 czerwca 1948 roku

Kwit depozytowy dotyczący sprawy przeciwko Jerzemu Miatkowskiemu z 16 czerwca 1948 roku

Prośba Jerzego Miatkowskiego o przydzielenie obrońcy z 30 października 1948 roku

Nakaz uwięzienia Jerzego Miatkowskiego z 15 listopada 1948 roku

Zawiadomienie o przyjęciu więźnia Jerzego Miatkowskiego z 15 listopada 1948 roku

Prośba o łaskę Jerzego Miatkowskiego z 18 listopada 1948 roku

Protokół wykonania wyroku śmierci względem Jerzego Miatkowskiego z 7 marca 1949 roku