Dokumenty dotyczące Tadeusza Pelaka

Koperta na dokumenty Tadeusza Pelaka

Zaświadczenie dotyczące Tadeusza Pelaka

Zaświadczenie rejestracji Tadeusza Pelaka

Tymczasowe zaświadczenie tożsamości Tadeusza Pelaka

Oświadczenie Tadeusza Pelaka

Protokół rewizji osobistej Tadeusza Pelaka z 18 września 1947 roku

Postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie przeciwko Tadeuszowi Pelakowi z 22 września 1947 roku

Protokół przesłuchania Tadeusza Pelaka z 22 września 1947 roku

Protokół przesłuchania Tadeusza Pelaka z 10 kwietnia 1948 roku

Protokół przesłuchania Tadeusza Pelaka z 27 kwietnia 1948 roku

Protokół przesłuchania Tadeusza Pelaka z 28 kwietnia 1948 roku

Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej Tadeusza Pelaka z 1 czerwca 1948 roku

Kwit depozytowy dotyczący sprawy przeciwko Tadeuszowi Pelakowi z 2 czerwca 1948 roku

Kwit depozytowy dotyczący sprawy przeciwko Tadeuszowi Pelakowi z 16 czerwca 1948 roku

Nakaz uwięzienia Tadeusza Pelaka z 15 listopada 1948 roku

Zawiadomienie o przyjęciu więźnia Tadeusza Pelaka z 15 listopada 1948 roku

Prośba o łaskę Tadeusza Pelaka z 18 listopada 1948 roku

Skarga rewizyjna Józefy Stillerowej z 20 listopada 1948 roku

Zaświadczenie Andrzeja Walencika z 25 listopada 1948 roku

Prośba o łaskę Władysława Pelaka, Agaty Pelak, Krystyny Pelak, Teodory Pelak, Czesławy Pelak, Kazimiery Pelak, Marianny Pelak i Heleny Pelak przyjęta 3 grudnia 1948 roku

Prośba o łaskę Władysława Pelaka z 28 stycznia 1949 roku

Prośba o łaskę Krystyny Pelak, Teodory Pelak, Czesławy Pelak, Kazimiery Pelak, Marianny Pelak i Heleny Pelak z 28 stycznia 1949 roku

Protokół wykonania wyroku śmierci względem Tadeusza Pelaka z 7 marca 1949 roku