Protokół przesłuchania Tadeusza Pelaka z 27 kwietnia 1948 roku

… (pieczątka nagłówkowa). Znak akt …. Protokół przesłuchania podejrzanego. Warszawa, dnia 27 kwietnia 1948 roku. Oficer śledczy Naczelnej Prokuratury Wojskowej, Borowski Ludwik, porucznik. 1) Nazwisko i imię: Pelak Tadeusz. 2) Nazwisko fałszywe, przybrane, pseudonim: „Junak”. 3) Imię ojca: Władysław. 4) Imię i nazwisko rodowe matki: Agata z domu Rachwał. 5) Data i miejsce (gmina, powiat) urodzenia: 1 października 1922 roku, Wilkołaz, powiat Kraśnik. 6) Narodowość: polska. 7) Obywatelstwo: polskie. 8) Stan cywilny i rodzinny: kawaler. 9) Stałe miejsce zamieszkania i adres: Kolonia Halinówka, powiat Puławy. 10) Zawód i stanowisko: rolnik. 11) Wykształcenie: siedem klas szkoły powszechnej. 12) Zawód rodziców: rolnik. 13) Majątek: dziewięć hektarów ziemi własnej, Halinówka, powiat Puławy. 14) Data wcielenia do Wojska Polskiego: nie służył. 15) Stopień wojskowy i przynależność służbowa: –. 16) Ordery i odznaczenia: nie posiada. 17) Poprzednia karalność: ze słów nie karany. W ramach organizacji nielegalnej WiN, na terenie województwa lubelskiego, pełniłem funkcję kontaktowego … Wzór Numer 1. Borowski. Pelak Tadeusz. … na placówce WiN–u w Halinówce. Placówka moja była placówką stałą. Do moich zadań, w myśl poleceń organizacyjnych, należało przede wszystkim kontaktowanie wszystkich członków WiN–u, przyjeżdżających i przejeżdżających przez moją placówkę w Halinówce. Poza tym miałem za zadanie zbierać wiadomości o ruchach wojsk, względnie Bezpieczeństwa Publicznego lub Milicji Obywatelskiej, na terenie powiatu puławskiego i częściowo powiatu lubelskiego, jak również zbierać wiadomości o tymczasowo zatrzymanych przez Urząd Bezpieczeństwa. Wiadomości takie, zebrane przeze mnie, miałem przekazywać moim przełożonym z organizacji WiN. W okresie od stycznia 1946 roku do marca 1947 roku, wiadomości o ruchach i dyslokacji wojska i organów Bezpieczeństwa zbierałem i przekazywałem, drogą osobistego meldunku, dowódcy grupy dywersyjnej, „Duchowi”. Jemu również przekazywałem wiadomości o aresztowanych osobach na moim terenie i podawałem przez kogo zostali aresztowani. Zdawałem sobie sprawę z tego, że zbieram i przekazuję wiadomości stanowiące tajemnicę wojskową. Oświadczam, że zeznania moje, złożone przed oficerem śledczym Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, w dniach 22 września 1947 roku i 10 kwietnia 1948 roku, zgodne są z prawdą, co powtórnie potwierdzam. Protokoły, przed podpisaniem, osobiście odczytywałem, przed podpisaniem. Protokół niniejszy osobiście odczytałem, którego zgodność potwierdzam poniższym podpisem. Pelak Tadeusz. Borowski Ludwik, porucznik. Oficer śledczy Naczelnej Prokuratury Wojskowej.