Dokumenty dotyczące Edmunda Tudruja

Koperta na dokumenty Edmunda Tudruja

Karta rozpoznawcza Edmunda Tudruja

Zaświadczenie rejestracji Edmunda Tudruja

Protokół rewizji osobistej Edmunda Tudruja z 18 września 1947 roku

Protokół rewizji osobistej Edmunda Tudruja z 18 września 1947 roku

Postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie przeciwko Edmundowi Tudrujowi z 19 września 1947 roku

Protokół przesłuchania Edmunda Tudruja z 19 września 1947 roku

Protokół przesłuchania Edmunda Tudruja z 23 września 1947 roku

Protokół przesłuchania Edmunda Tudruja z 25 września 1947 roku

Protokół przesłuchania Edmunda Tudruja z 30 września 1947 roku

Protokół przesłuchania Edmunda Tudruja z 7 października 1947 roku

Protokół przesłuchania Edmunda Tudruja z 8 października 1947 roku

Protokół przesłuchania Edmunda Tudruja z 14 października 1947 roku

Protokół przesłuchania Edmunda Tudruja z 28 kwietnia 1948 roku

Protokół przesłuchania Edmunda Tudruja z 10 maja 1948 roku

Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej Edmunda Tudruja z 29 maja 1948 roku

Kwit depozytowy dotyczący sprawy przeciwko Edmundowi Tudrujowi z 2 czerwca 1948 roku

Kwit depozytowy dotyczący sprawy przeciwko Edmundowi Tudrujowi z 16 czerwca 1948 roku

Nakaz uwięzienia Edmunda Tudruja z 15 listopada 1948 roku

Zawiadomienie o przyjęciu więźnia Edmunda Tudruja z 15 listopada 1948 roku

Prośba o łaskę Edmunda Tudruja z 18 listopada 1948 roku

Prośba o łaskę Pawła Tudruja z 20 listopada 1948 roku

Protokół wykonania wyroku śmierci względem Edmunda Tudruja z 7 marca 1949 roku