Protokół przesłuchania Edmunda Tudruja z 10 maja 1948 roku

Protokół przesłuchania podejrzanego. Warszawa, dnia 10 maja 1948 roku. Oficer śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, Chimczak Eugeniusz, porucznik, przesłuchał podejrzanego: Tudruja Edmunda, syna Pawła (personalia w aktach). Pytanie: Jakimi dowodami osobistymi posługiwaliście się, będąc w oddziale dywersyjnym? Odpowiedź: Przez okres mojej bytności w oddziale dywersyjnym „WiN” nie posiadałem żadnych dowodów osobistych. Dopiero po amnestii, w maju 1947 roku, mój dowódca, „Ryś”, na moją prośbę, wyrobił mi fałszywe dokumenty, tj. kartę rozpoznawczą na zmyślone nazwisko Grabowski Edmund, jak też fałszywe personalne dane. Ja „Rysiowi”, na wyrobienie mi fałszywej karty rozpoznawczej, dałem swoje zdjęcie i personalne dane, a w jaki sposób i gdzie „Ryś” robił ten dokument, to nie wiem. Kartą rozpoznawczą, numer 4226, którą znaleziono przy mnie podczas rewizji, posługiwałem się przede wszystkim jak latem 1947 roku byłem na Ziemiach Odzyskanych. Na tym przesłuchanie przerwano. Protokół, zapisany zgodnie z moimi zeznaniami, przeczytałem i podpisuję. Tudruj Edmund. Przesłuchał: Chimczak.