Protokół rewizji osobistej Edmunda Tudruja z 18 września 1947 roku

Numer akt …. Protokół rewizji osobistej. Będzin, dnia 18 września 1947 roku, godzina …. Ja, funkcjonariusz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, porucznik Jerzy Kędziora (stopień służbowy, imię i nazwisko), działając na mocy polecenia Dyrektora Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, z dnia …, przy udziale jako protokólanta …, w obecności świadka (ów) Chimczaka Eugeniusza, przeprowadziłem rewizję osobistą u podejrzanego Tudruja Edmunda vel Grabowskiego Edmunda ps. „Mundek”, w wyniku której znalazłem u niego następujące przedmioty, które zakwestionowałem: 1) kenkarta, numer 4226, na nazwisko Grabowski Edmund, 2) zaświadczenie rejestracji w Rejonowej Komendzie Uzupełnień, numer 1215/45, na nazwisko Grabowski, 3) kalendarzyk i notes, 4) portfel czerwony – skórzany, 5) szczotka do zębów, 6) 3198 złotych (trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem złotych). Przedmioty powyższe odebrałem, celem dołączenia do akt sprawy. Oświadczenia osób obecnych przy rewizji: …. Żadnych zarzutów, w przedmiocie przeprowadzenia rewizji i zatrzymanych przedmiotów, nie zgłoszono. Na tym protokół rewizji zakończyłem i przed podpisaniem odczytałem. Rewizji dokonał: Jerzy Kędziora, porucznik. Podpis osoby, u której przeprowadzono rewizję: Tudruj Edmund. Protokólant: …. Podpis świadka: Chimczak. A.B. Numer 585.