Protokół przesłuchania Tadeusza Pelaka z 10 kwietnia 1948 roku

Protokół przesłuchania podejrzanego. Warszawa, dnia 10 kwietnia 1948 roku. Oficer śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, Chimczak Eugeniusz, porucznik, przesłuchał podejrzanego: Pelaka Tadeusza, syna Władysława (personalia w aktach). Pytanie: Powiedzcie o swojej terrorystycznej działalności, będąc w pododdziale „Ducha”? Odpowiedź: Moim zadaniem było tylko kontaktowanie „Ducha”, w terenie, z „Zaporą” i poszczególnymi grupami terrorystycznymi, oraz ludźmi przebywającymi w moim terenie, tj. we wsiach Łupki i Wojciechów, powiat Puławy. Udziału w żadnych napadach terrorystycznych jednak nie brałem. Pytanie: Wasza odpowiedź nie jest zgodna z prawdą, gdyż istotnie dokonywaliście różnych napadów w terenie wam podległym. W związku z tym wyjaśnijcie jakie zabójstwa dokonane były przez was w terenie? Odpowiedź: Teraz prostuję swoje zeznanie i wyjaśniam, że w dniu 22 lub 23 sierpnia 1946 roku, ja, wraz z Czempińskim Wacławem ps. „Zbych”, we wsi Wilkołaz, powiat Kraśnik, z broni palnej zabiłem dwóch funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej z posterunku Wilkołaz, i raniłem jednego ormowca (mego brata ciotecznego) Jana Kaźmieraka. Strzelałem wtedy z pistoletu typu „Mauzer”, a Czempiński też strzelał z broni krótkiej, zdaje się, że z pistoletu „T.T.”. Pelak Tadeusz. –2–. Po zabójstwie tych milicjantów (nazwisk ich nie znam) uciekłem w swój teren i ukrywałem się. O wyżej opisanym morderstwie zameldowałem porucznikowi „Duchowi” i kapitanowi „Wiśle”. Na tym przesłuchanie przerwano. Protokół, zapisany zgodnie z moimi zeznaniami, przeczytałem i podpisuję. Zeznał: Pelak Tadeusz. Przesłuchał: Chimczak.