Zaświadczenie Walentego Hartwiga z 8 listopada 1948 roku

Doktor medycyny Walenty Hartwig. Warszawa, Widok 18. Telefon 5–07–40. Warszawa, dnia 8 listopada 1948 roku. Obywatel Władysław Nowicki, urodzony w 1913 roku, w czasie okupacji był w obserwacji mojej, z powodu ogólnej nerwicy. Stan jego zdrowia uległ poprawie na początku 1944 roku. W październiku 1944 roku zgłosił się do mnie obywatel Władysław Nowicki, do szpitala chirurgicznego „Milanówek–Grudów”, gdzie stwierdziłem bardzo ciężki stan, z powodu ropniaka opłucnej, po zranieniu klatki piersiowej odłamkiem. Wypuściłem ropę z opłucnej i dokonałem kilkakrotnego przepłukania opłucnej. Ogółem wypuściłem około 2,5–3 litrów płynu ropnego. Niniejsze zaświadczenie wydaję, na życzenie rodziny obywatela Władysława Nowickiego, celem przedłożenia Władzom Sądowym. Doktor Walenty Hartwig.