List Marka Matlaka do redakcji „Dnia” opublikowany 23 sierpnia 1990 roku

„Sztandar Ludu”, 11 września 1946 roku, zamieścił notatkę „Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego likwiduje N.S.Z.–owską bandę »Lwa«”. Także „Gazeta Lubelska”, z tego roku, w numerze 269, zamieściła notatkę „Likwidacja bandy »Lwa«”. Niecałe czterdzieści lat później, „Nowiny”, dziennik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rzeszowie, opublikował artykuł „Pan życia i śmierci” (numer 15 z 1982 roku) – komentarz … Czytaj dalej List Marka Matlaka do redakcji „Dnia” opublikowany 23 sierpnia 1990 roku