List Andrzeja Kunerta do Grażyny Chojeckiej z 1 października 2014 roku

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Sekretarz doktor habilitowany Andrzej Krzysztof Kunert. R–IV/623/AS/3975/2014. Warszawa, 1 października 2014 roku. Pani Grażyna Chojecka. Wielce Szanowna Pani! Zbliża się do końca realizacja jednego z najważniejszych i najświętszych zadań, jakie historia postawiła przed odrodzoną, niepodległą i demokratyczną Trzecią Rzeczypospolitą. Przed nami ostatni etap poszukiwań archeologicznych na „Łączce” – w … Czytaj dalej List Andrzeja Kunerta do Grażyny Chojeckiej z 1 października 2014 roku