List Marka Kuchcińskiego do Jana Kasprzyka z 10 marca 2019 roku

Pan Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Szanowny Panie Ministrze, dziękuję za zaproszenie na uroczystości upamiętniające siedemdziesiątą rocznicę śmierci majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” – postaci przez lata zapomnianej, wręcz wymazanej z polskiej historii. Obecnie zaś przywracanej powszechnej pamięci Polaków. Majorowi „Zaporze”, podobnie jak innym żołnierzom, którzy stawili czoła sowieckiej agresji, należy się cześć i szacunek. Hieronim … Czytaj dalej List Marka Kuchcińskiego do Jana Kasprzyka z 10 marca 2019 roku