Wykaz przestępstw dokonanych przez pododdział „Zapory” będący pod dowództwem „Brzozy” na terenie powiatu Lubartów od dnia ujawnienia do dnia 1 października 1947 roku

Wykaz przestępstw dokonanych przez pododdział „Zapory” będący pod dowództwem „Brzozy” na terenie powiatu Lubartów od dnia ujawnienia do dnia 1 października 1947 roku. 1) 24 listopada 1944 roku przez bandę „Brzozy” został zabity obywatel Michula Józef, zamieszkały w Mesznie, gmina Michów. 2) 6 grudnia 1944 roku przez bandę „Brzozy” zostali wymordowani żołnierze sowieccy oraz spalony … Czytaj dalej Wykaz przestępstw dokonanych przez pododdział „Zapory” będący pod dowództwem „Brzozy” na terenie powiatu Lubartów od dnia ujawnienia do dnia 1 października 1947 roku