Dane o napadach dokonanych przez bandę „Zapory” i jego pododdziały

Zamość, dnia 18 października 1947 roku. Do Szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie. W odpowiedzi na pismo Szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie, z dnia 10 października 1947 roku, numer 3150/47, Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Zamościu poniżej przesyła dane o napadach dokonanych przez bandę „Zapory” i jego pododdziały, według podanego nam wzoru. … Czytaj dalej Dane o napadach dokonanych przez bandę „Zapory” i jego pododdziały