Wykaz dokonanych przestępstw przez pododdział „Zapory” będący pod dowództwem „Szatana” na terenie powiatu Lubartów od dnia ujawnienia tej bandy do dnia 1 października 1947 roku

Ściśle tajne. Wykaz dokonanych przestępstw przez pododdział „Zapory” będący pod dowództwem „Szatana” na terenie powiatu Lubartów od dnia ujawnienia tej bandy do dnia 1 października 1947 roku. 1) 14 marca 1945 roku przez bandę „Szatana” została obrabowana gorzelnia w Samoklęskach, gmina Samoklęski. Zrabowano 100 litrów spirytusu. 2) 25 marca 1945 roku przez bandę „Szatana” została obrabowana gorzelnia w Samoklęskach. Zrabowano 70 litrów spirytusu. 3) 1 kwietnia 1945 roku przez bandę „Szatana” został zabity żołnierz Szkoły Oficerskiej w Lublinie, Kostyla Stefan. 4) 13 czerwca 1945 roku przez bandę „Szatana” zostały zrabowane, z majątku i gminy Samoklęski, jałówka i dwadzieścia metrów żyta. 5) 15 czerwca 1945 roku przez bandę „Szatana” zostali zabici obywatele Smolak, Reszka, Kot oraz Kowalczyk, zamieszkali w gromadzie Kruk, gmina Samoklęski. 6) 25 czerwca 1945 roku przez bandę „Szatana” został zamordowany Drozd Jan, zamieszkały w Krasieninie, gmina Samoklęski. 7) 6 lipca 1945 roku przez bandę „Szatana” zrabowana została spółdzielnia w Kozłówce, gmina Kamionka, gdzie zrabowanych zostało 3794 złotych. 8) 15 lipca 1945 roku przez bandę „Szatana” został obrabowany posterunek Milicji Obywatelskiej w Rudnie. Zrabowano dwie pepesze, jeden ręczny karabin maszynowy rosyjski. 9) 31 lipca 1945 roku przez bandę „Szatana” zostali obrabowani żołnierze sowieccy. Zrabowano konserwy. 10) 22 sierpnia 1945 roku przez bandę „Szatana” został rozbrojony żołnierz z Rejonowej Komendy Uzupełnień w Gdyni. Zrabowano żołnierzowi automat górski. 11) 30 sierpnia 1945 roku przez bandę „Szatana” został zabity kapitan Wojska Polskiego oraz zostało rozbrojonych dwunastu żołnierzy, w lesie kozłowieckim, powiat Lubartów. 12) 9 września 1945 roku przez bandę „Szatana” został napadnięty Skrzypiec Czesław, sekretarz Polskiej Partii Robotniczej, w Kamionce, powiat Lubartów. 13) 3 października 1945 roku przez bandę „Szatana” została obrabowana spółdzielnia w Starym Tartaku, gmina Niemce. Zrabowano 1600 złotych. 14) 28 stycznia 1946 roku przez bandę „Szatana” spalone zostały budynki Prazmy Jana, zamieszkałego w kolonii Krasienin, gmina Samoklęski. 15) 1 marca 1946 roku przez bandę „Szatana” została obrabowana spółdzielnia w Starym Tartaku, gdzie zrabowano 1475 złotych, pieczęć państwową, parę butów oraz bieliznę. 16) 13 maja 1946 roku przez bandę „Szatana” została obrabowana gorzelnia w Samoklęskach, gdzie podczas pościgu spirytus odbito. 17) 25 maja 1946 roku przez bandę „Szatana” został dokonany napad na posterunek Milicji Obywatelskiej w Niemcach. Zrabowano jeden automat, jednego kabeka, aparat telefoniczny. 18) 1 czerwca 1946 roku przez bandę „Szatana” dokonany został napad na Woźniaka Piotra, zamieszkałego w Nasutowie, gmina Niemce. 19) 15 czerwca 1946 roku przez bandę „Szatana” został dokonany napad na Prazmę Józefa, zamieszkałego w Nasutowie, gmina Niemce. 20) 25 czerwca 1946 roku przez bandę „Szatana” został dokonany napad urząd gminy Wielkie. 21) 10 lipca 1946 roku przez bandę „Szatana” zostali zabici Michalak Tadeusz i Wójtowicz Wacław, zamieszkali w kolonii Krasienin, gmina Samoklęski. Zrabowano z urzędu pocztowego datownik, listy wartościowe, stempel do znaczków. 22) 13 lipca 1946 roku przez bandę „Szatana” została obrabowana gmina w Rudnie, oraz samochód kina objazdowego w Lublinie. Zrabowano jeden aparat telefoniczny, dwie flagi państwowe, datownik, buty oraz spalono film. 23) 12 lipca 1946 roku przez bandę „Szatana” został rozbrojony milicjant z posterunku Milicji Obywatelskiej w Kamionce, Kruk Władysław. Zrabowano pistolet T.T.. 24) 28 lipca 1946 roku przez bandę „Szatana” został zabity zastępca komendanta posterunku Milicji Obywatelskiej w Michowie, Tatarczak Czesław, oraz zostali pobici dwaj gospodarze, Mańka i Grymulski. 25) 2 września 1946 roku przez bandę „Szatana” została obrabowana kasa gminy Wielkie. Zabrano 9150 złotych. 26) 7 września 1946 roku przez bandę „Szatana” został zabity obywatel Chrzan Jan, członek Polskiej Partii Robotniczej, zamieszkały w Dębinach, gmina Wielkie. 27) 12 września 1946 roku przez bandę „Szatana” został obrabowany Woźniak Piotr, zamieszkały w Nasutowie, gmina Niemce. Zrabowano odzież i obuwie. 28) 15 września 1946 roku przez bandę „Szatana” został rozbrojony komendant posterunku Milicji Obywatelskiej w Samoklęskach, któremu zrabowano pistolet Parabellum. 29) 29 września 1946 roku przez bandę „Szatana” został obrabowany sołtys gromady Glinnik, gmina Wielkie, któremu zrabowano 385 złotych. 30) 21 października 1946 roku przez bandę „Szatana” została obrabowana spółdzielnia we wsi Wielkie, gmina Wielkie. Zrabowano 12000 złotych. 31) 25 października 1946 roku przez bandę „Szatana” i „Brzozy” zostały obrabowane spółdzielnia i Urząd Gminny w Rudnie, powiat Lubartów. Zrabowano z Urzędu Gminnego 65956 złotych, ze spółdzielni towarów na sumę 60000 złotych. 32) 11 listopada 1946 roku przez bandę „Szatana” zostały zaatakowane samochody wojskowe, gdzie zostało rannych sześciu żołnierzy. Było to na szosie Lublin–Lubartów. 33) 12 listopada 1946 roku przez bandę „Szatana” zostali zabici obywatele: komendant posterunku Milicji Obywatelskiej w Kamionce, Fit Michał, wójt gminy Kamionka, Nadulski Stefan, Mitura Czesław, zamieszkały w Nowodworze, gmina Kamionka. Zrabowano jeden automat, dwa kabeki, jeden pistolet oraz raniono w samochodzie komunikacyjnym trzy osoby. 34) 2 grudnia 1946 roku przez bandę „Szatana” został obrabowany Woźniak Piotr, zamieszkały w Nasutowie, gmina Niemce, któremu zabrano odzież i obuwie. Następnie spalono dwa zabudowania. 35) 1 grudnia 1946 roku przez bandę „Szatana” został zabity obywatel Pawelec Paweł, zamieszkały w Wielkiem, gmina Wielkie, oraz zrabowana została spółdzielnia. 36) 14 grudnia 1946 roku przez bandę „Szatana” został dokonany napad na ochronę obwodu w Rudnie, gmina Rudno. 37) 15 grudnia 1946 roku przez bandę „Szatana” został dokonany napad na Woźniaka Piotra, zamieszkałego w Nasutowie, gmina Niemce, gdzie pobito jego żonę, oraz w Krasieninie ostrzyżono włosy kobietom.