Odpis aktu chrztu Barbary Rejniewicz

Odpis aktu chrztu. Chodel, dnia 31 lipca 1947 roku. Numer aktu: 140. 1) Dane urodzonej: Maria Anna Barbara Rejniewicz, urodzona w Lublinie, dnia 4 kwietnia 1946 roku, o godzinie 9:00. Sakramentu chrztu, w dniu 31 lipca 1947 roku, w Chodlu, udzielił ksiądz Antoni Biernacki, miejscowy proboszcz. 2) Rodzice urodzonej: ojciec – Marian Stanisław Rejniewicz, prawnik, urodzony 8 grudnia 1920 roku; matka – Anna, z domu Stefaniak, urodzona 26 lipca 1925 roku. Oboje wyznania rzymsko–katolickiego. Ślub kościelny zawarli 24 kwietnia 1945 roku i zamieszkali w Osinach. 3) Rodzicami chrzestnymi byli: Hieronim Dekutowski, lat 30, i Helena Świtaj, lat 24, zamieszkała Chrzanów. Ksiądz Ryszard Sowa. Chodel, 12 lipca 1988 roku.

Autor: Ryszard Sowa