Protokół odczytania aktu oskarżenia z 27 października 1948 roku

Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie (pieczątka nagłówkowa). Znak akt Sr. 904/48. Protokół doręczenia – odczytania aktu oskarżenia. Warszawa, dnia 27 października 1948 roku. Obecni: sędzia wojskowy asesor sekretarz podporucznik Mączyński Zygmunt; oskarżony 1) Nowicki Władysław. Oskarżonemu doręczono – odczytano odpis aktu oskarżenia z dnia 8 lipca 1948 roku, listę osób, które ma się wezwać do … Czytaj dalej Protokół odczytania aktu oskarżenia z 27 października 1948 roku