Protokół posiedzenia niejawnego Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z 27 lipca 1948 roku

Wojsko Polskie. Wojskowy Sąd Rejonowy. C.s. 210/48. Protokół posiedzenia niejawnego. Warszawa, dnia 27 lipca 1948 roku. Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym, w składzie: 1) major Górski Antoni jako przewodniczący, 2) kapitan Wotoczek Stanisław jako sędzia, 3) porucznik Szczepański Henryk jako sędzia, przy udziale Sylwii Abramowicz jako protokólanta, w nieobecności prokuratora wojskowego, rozpoznał … Czytaj dalej Protokół posiedzenia niejawnego Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z 27 lipca 1948 roku