Protokół rozprawy głównej w sprawie karnej Nowickiego Władysława i innych z 3–15 listopada 1948 roku

Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie. Sr 904/48. Protokół rozprawy głównej w sprawie karnej Nowickiego Władysława i innych, oskarżonych z artykułów 86 § 1 i 2 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego i dalszych. Warszawa, dnia 3–15 listopada 1948 roku. Skład Sądu: przewodniczący – major Józef Badecki, ławnik – plutonowy Obiada Kazimierz, ławnik – kapral Wacław Matusiewicz, protokólant … Czytaj dalej Protokół rozprawy głównej w sprawie karnej Nowickiego Władysława i innych z 3–15 listopada 1948 roku