Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z 23 maja 1994 roku

Sygnatura akt VIII Ko 722–93–UN. Postanowienie. Dnia 23 maja 1994 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie, w składzie: Przewodniczący – Sędzia Sądu Wojewódzkiego Krzysztof Kauba, Sędziowie Sądu Wojewódzkiego Ryszard Lewczuk, Małgorzata Mojkowska, Protokolant Iwona Witowicz, przy udziale Prokuratora Jerzego Słoka, po rozpoznaniu, w sprawie Hieronima Dekutowskiego i innych, skazanych za przestępstwa z artykułu 86 § 1 … Czytaj dalej Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z 23 maja 1994 roku