Zeznania Aleksandra Głowackiego złożone w Sądzie Wojewódzkim dla Województwa Warszawskiego 27 września 1957 roku

Należałem do organizacji „Wolność i Niezawisłość” na terenie Lubelszczyzny, w stopniu kapitana, ps. „Wisła”. Byłem zastępcą „Zapory”. Ujawniłem się około 7 marca 1947 roku – na początku marca. Kontaktowałem się służbowo z Nowickim, który był Inspektorem Obwodu Lubelskiego. Jeszcze przed ukazaniem się ustawy amnestyjnej, Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa zwrócił się do nas z pismem, w którym … Czytaj dalej Zeznania Aleksandra Głowackiego złożone w Sądzie Wojewódzkim dla Województwa Warszawskiego 27 września 1957 roku