Zeznania Dominika Horodyńskiego złożone w Sądzie Wojewódzkim dla Województwa Warszawskiego 27 września 1957 roku

Nowickiego poznałem w czasie okupacji. W roku 1947, w marcu, w okresie działania amnestii, zgłosił się do mnie Nowicki. Powiedział, że ma nielegalny oddział „Wolności i Niezawisłości”. Pytał, czy nie mógłbym mu pomóc. To doprowadziło do rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Ja go skontaktowałem z dyrektor Brystiger, z którą rozmawiał o ujawnieniu. Nowicki powiedział … Czytaj dalej Zeznania Dominika Horodyńskiego złożone w Sądzie Wojewódzkim dla Województwa Warszawskiego 27 września 1957 roku