Zeznania Konrada Bartoszewskiego złożone w Sądzie Wojewódzkim dla Województwa Warszawskiego 27 września 1957 roku

Należałem do „Wolności i Niezawisłości”. Przed ujawnieniem byłem Szefem Sztabu Okręgu Lubelskiego, ps. „Wir”. Wraz z całym Sztabem Okręgu i z Inspektorami, ujawniłem się w marcu 1947 roku. Ujawnił się Szczepankiewicz ps. „Drugak”, Świerzewski ps. „Motor”, Nowicki – Inspektor Lubelskiego Inspektoratu „Wolności i Niezawisłości”. Ujawniliśmy się w Warszawie w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego. Przedtem prowadziliśmy rozmowy … Czytaj dalej Zeznania Konrada Bartoszewskiego złożone w Sądzie Wojewódzkim dla Województwa Warszawskiego 27 września 1957 roku