Zeznania Kazimierza Czapli złożone w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie 15 marca 1947 roku

Byłem w oddziale „Zapory” od dnia 15 lutego 1947 roku. Grupą naszą, składająca się z 26 ludzi, dowodził „Żbik”. Grupa nasza operowała na terenie powiatu Zamość. W dniu 6–7 marca 1947 roku, do oddziału naszego, stacjonującego wówczas w okolicach Janowa Lubelskiego, w lesie, przyjechał sam dowódca – „Zapora”, celem przeglądu oddziału. Wtedy kilku chłopców wyszło … Czytaj dalej Zeznania Kazimierza Czapli złożone w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie 15 marca 1947 roku