Pamięci majora „Zapory”

W sobotę, 12 czerwca 1993 roku, w Bełżycach, odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej oraz „Wolności i Niezawisłości” Cichociemnego Majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”. Inicjatorami powołania do życia wyżej wymienionego Stowarzyszenia byli żołnierze, walczący w szeregach Armii Krajowej i „Wolności i Niezawisłości”, podległych majorowi Hieronimowi Dekutowskiemu, w tym m.in. Bronisław Jaśkowski, Edward Królik, Józef Drewniak, Zygmunt Kawka, Józef Szych, Jan Kłos, Edward Woźniak. Celem działania Stowarzyszenia ma być przede wszystkim popularyzowanie i utrwalanie w pamięci walk wyzwoleńczych oddziałów majora „Zapory”, opieka nad miejscami pamięci, roztaczanie opieki nad członkami Stowarzyszenia i ich rodzinami, zwłaszcza w sprawach socjalnych i zdrowotnych. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Zarządu Głównego – miasto Bełżyce.